Abloy sarilukustus
Abloy ketasmuuksilinder teeb võimalikuks sarilukustike koostamise. St. et üks võti võib avada palju uksi ning mitme võtmega võib avada ühe ukse. Iga võtmeomanik pääseb sisse vaid temale ettenähtud ustest, kuid samas on võtmekimbus vaid üks võti.

 

 

X- Samakeskne lukustus: üks võti avab kaks või rohkem lukku. Sobib eramajade, suvekodude lukustamiseks.

X- Kesklukustus: ühiste ruumide lukustus, kus kesklukk (nt. trpikoja lukk) avaneb mitme erineva võtmega. Sobib korruselamute lukustamiseks

X- Peavõtme lukustus: lisaks iga luku omavõtmele, on sarjas ka peavõti, mis avab kõik antud sarja lukud. Peavõtmega pääseb objekti kõikidesse ruumidesse. Sobib büroohoonete, tööstushoonete lukustamiseks.

X- Üldvõtme lukustus: Lukustus koosned eelnevalt mainitud lukustuste kombinatsioonidest. Üks ühine peavüti avab kõok lukusüsteemi koondatud lukusüdamikud. Hoone kasutajatel on aga ligipääs vaid ettenähtud ustele. Sobib objektidele, kus on oluline kõrge turvalisus- haiglad, vanglad, tööstusettevõtted